คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2566 09:48

      เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำประกาศเรื่อง คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลขามใหญ่

ไฟล์ที่ 1 การขอตรวจ การขอคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎรและเอกสารทะเบียนประวัติราษฎร

ไฟล์ที่ 2 การแจ้งย้ายที่อยู่

ไฟล์ที่ 3 การรับแจ้งการเกิด

ไฟล์ที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

ไฟล์ที่ 5 การขอเลขประจำบ้าน

ไฟล์ที่ 6 การรับแจ้งการตาย

ไฟล์ที่ 7 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ