Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

นายกฯ ลงพื้นที่สำรวจดินไหลเข้าสู่ถนน ณ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 26

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจดินไหลเข้าสู่ถนน เนื่องจากดินของโครงการหมู่บ้านสารินไหลเข้าสู่ถนน ทำให้เกิดละอองฝุ่น และอาจเกิดอุบัติกับประชาชนที่สัญจรไปมา ณ โครงการหมู่บ้านสาริน บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 26 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-06-2567 ] Hits:18

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖...

[ 18-06-2567 ] Hits:19

สร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ณ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายสถิตย์ กวางทอง 174...

[ 30-05-2567 ] Hits:56

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดอาคารเก็บพัสดุ (กองช่าง) และลานจอดรถยนต์ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหนาด บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลขามใหญ่

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดอาคารเก็บพัสดุ(กองช่าง) และลานจอดรถยนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหนาด บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 29-05-2567 ] Hits:57

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:1962

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:1855

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ