Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ รับทราบแนวทาง DOs &...

[ 18-04-2567 ] Hits:10

สร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ณ บ้านก้านเหลือง และบ้านหนองไผ่

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่และอสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจรดน้ำขอพรรวมถึงมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) นางใบ พรหมทา (อายุ 104 ปี) บ้านเลขที่ 50 บ้านหนองไผ่...

[ 10-04-2567 ] Hits:13

เทศบาลตำบลขามใหญ่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านหนองบัว บ้านหนองไผ่ และบ้านดงคำอ้อ

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอสม. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัด การดูแลกิจวัตรประจำวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น พร้อมส่งมอบผ้าอ้อม - แผ่นรองซับ ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงดังกล่าว จำนวน 5...

[ 10-04-2567 ] Hits:15

สร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ณ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านขามใหญ่ จำนวน 8 ราย 1.นางจันทร์ลา ธรรมสาร 2.นางเจิ้ม อุดบุญ 3.นางแก้ว ธรรมสาร 4.นางปุ่น บุตรศรี 5.นางข่าย สมสุข 6.นางกองมี มีศรี 7.นางลดาวัลย์...

[ 04-04-2567 ] Hits:200

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:1565

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:1652

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ