Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

บุญกฐินประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมทำบุญต่อยอดกฐิน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒...

[ 05-11-2566 ] Hits:64

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่และคณะครูสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ชั้น 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-10-2566 ] Hits:51

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัดบ้านก้านเหลือง

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิธี ๕ ส) และ มหาเถรสมาคม จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน ณ วัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 17-10-2566 ] Hits:79

นายกฯ นำทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ ณ ซอยทุ่งสว่าง 4 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 17-10-2566 ] Hits:83

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:1056

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:1363

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ