นายปัญญา กัลป์ตินันท์

นายกเทศมนตรี

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-07-2562 ] Hits:3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า มาให้ความรู้ การฝึกอบรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 11-07-2562 ] Hits:10

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา 118 ปี เทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดิน"

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา 118 ปี เทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดิน" เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เมืองอุบลราชธานีให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 11-07-2562 ] Hits:5

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ