Hot News :
ผู้บริหารเทศบาล

นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์

นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 095-6191166

นายบุญมั่น สายนะรา

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 080-9384707

นายปัญญา วงศ์เจริญ

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-9474535

นางสาวณัฐรีน พิกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 085-5644542

นายชัยยงค์ โคตะสิน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 081-8795678

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ