Hot News :
กองการศึกษา

นายไพโรจน์ ทองพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางพนาทิพย์ ชำนาญวงศ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางฉัตรชนก โตอ่อน

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 


 

งานบริหารการศึกษา

นางสาวพิมพ์ศนิตา จึงสุทธิวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธนาชัย ไชยวิเศษ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นายณัฐพล หงษา

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

 


 

งานการเงินและบัญชี

นางสาวกุลธิดา ศรเขียว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

 


 

งานธุรการ

ว่าง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ