Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางสุกฤตา ปากหวาน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสาวกนกวรรณ สวัสดิไชย

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาววรรษนา อึ้งสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาคม บริสุทธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 


 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายพีรพัฒน์ เกษเจริญคุณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายณัฐสิทธิ์ ทาวะรมย์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจีระนันท์ แก้วราม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 


 

ธุรการ

นางสาวจิรวดี สุทธิสาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ