Hot News :

การปฏิสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม

นางสุกฤตตา ปากหวาน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม

 


 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสุกฤตตา ปากหวาน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาววรรษนา อึ้งสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐสิทธิ์ ทาวะรมย์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางผกากรอง วสีสัตย์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)

 


 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายอาคม บริสุทธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายอาคม บริสุทธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ