Hot News :

การปฏิสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่

นางอรอนงค์ บูชาพันธ์

ผู้อำนวนการกองการเจ้าหน้าที่

 


 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง

นางสาวชุติกาญจน์ ลินเดล

หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง

นางสาววนิดา ศรีลาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 


 

งานธุรการ

นางสาววิไลพรรณ จันทรมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ