Hot News :

การปฏิสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย - บ้านขามใหญ่(ขามลุ่ม) หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ราย - บ้านดอนแค หมู่ที่ 20 จำนวน 1 ราย - บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ 16 จำนวน 2 ราย

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่14 จำนวน 2 ราย - บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 จำนวน 2 ราย - บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ราย

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรีณ พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นายนเรนทร์ คณานิตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 หลักสูตร ครอบครัวพอเพียงเลี่ยงสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

    กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

    ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดล้างถนน เนื่องจากเกิดเหตุน้ำท่วมจากฝนตกหนัก บริเวณ ซอยท่านเจ้าคุณ หน้าอพาร์ทเม้นท์ริโพสโซ บ้านวรารมย์ หมู่ที่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.045-311-091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 43 ปี หลวงพ่อพระครูวิจิตรศาสนการ ดร. (พลู ถาวโร) นธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.ม.,ค.ด. และทำบุญอุทิศบูรพาจารย์ผู้มีพระคุณต่อวัดด้ามพร้า ประจำปี 2565 ณ วัดด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ ณ ซอยนาคำ 23 หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน (ตามคำร้อง) เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายบุญมั่น สายนะรา รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ดังนี้

- ซอยนาคำ 20 บ้านเลขที่ 87 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15

- ซอยนาคำ 16 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15

- ซอยนาคำ 13 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม รายนางสาว ประยงค์ ขาววงศ์ 95/2 บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยงานสารบรรณและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ต้อนรับคณะผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมาย นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ฝ่ายปกครอง ดำเนินการดังนี้

1.ตัดต้นไม้ ณ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1

2. ตัดต้นไม้ หมู่บ้านญาณวิทย์ ซ.เทคโน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 25

3.ล้างศาลาวัดบ้านดอนยูง หมู่ที่ 12

4. ล้างศาลาวัดป่าศรีโชคเมือง หมู่ที่ 22 (ตามคำร้อง)

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมรดน้ำขอพร นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 กัญญ์ภัทร์ นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่, นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านดอนแค หมู่ที่ 20 ลงพื้นที่สำรวจถนนตามคำร้องเนื่องจากสร้างบ้านใหม่แต่ยังไม่มีถนนทำให้น้ำขังระบายสู่ที่นาคนอื่น และช่วงท้ายซอยยังไม่มีถนนคอนกรีต ณ บ้านดอนแค หมู่ที่ 20

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ