ข่าวกิจกรรม

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 ม.ค. 65

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 227ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 168 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 11 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 29,698 ราย

- รักษาหายแล้ว 26,767 ราย

- กำลังรักษา 2,733 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0ราย

- เสียชีวิตสะสม 198 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ , นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และทีมบำรุงทางกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 25 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา ได้สะดวกขึ้น

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 ม.ค. 65

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 195ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 187 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 7 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 1 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 29,286 ราย

- รักษาหายแล้ว 25,447 ราย

- กำลังรักษา 3,641 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0ราย

- เสียชีวิตสะสม 198 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 ม.ค. 65

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 296ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 285 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 11 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 28,586 ราย

- รักษาหายแล้ว 24,468 ราย

- กำลังรักษา 3,920 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0ราย

- เสียชีวิตสะสม 198 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันละอองฝอยกำจัดหนอนผีเสื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนยูง

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันละอองฝอยกำจัดหนอนผีเสื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนยูง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายทีมงานบำรุงทางกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนลงยางมะตอย เส้น ม.4 (บ้านด้ามพร้า) - ม.12 (บ้านดอนยูง) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา ได้สะดวกขึ้น

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมาย นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ร่วมกับงานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีตัดต้นไม้และการรุกล้ำที่สาธารณะ หมู่บ้านประสพโชค บ้านวรารมย์ หมู่ที่ 23 เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และงานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 ม.ค. 65

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 297 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 285 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 10 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 2 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 28,297 ราย

- รักษาหายแล้ว 24,218 ราย

- กำลังรักษา 3,881 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 198 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และตรวจรับมอบระบบงานไฟฟ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมาย นายไพโรจน์ ทองพุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และตรวจรับมอบระบบงานไฟฟ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง

ประชาสัมพันธ์ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปีประกาศรายชื่อเพื่อขอให้แจ้งผู้ที่วางเงินมัดจำรังวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ยังมีเงินคงเหลือค้างบัญชีให้ไปติดต่อขอรับเงินคืน ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 12 ม.ค. 65

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 295 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 290 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 28,005 ราย

- รักษาหายแล้ว 23,918 ราย

- กำลังรักษา 3,890 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

- เสียชีวิตสะสม 197 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

  วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายนายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายอิสรภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ หมู่ที่ 10 บ้านขามลุ่ม และ หมู่ที่ 3 บ้านก้านเหลือง

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายนายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทีมงานบำรุงทางกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนชำรุด ณ บ้านวนารมย์ หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา ได้สะดวกขึ้น

     วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านกรณีตัวหนอนบุกทำลายต้นไม้ หมู่ที่ 12 บ้านดอนยูง

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 ม.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 325 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 313 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 12 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 27,716 ราย

- รักษาหายแล้ว 23,711 ราย

- กำลังรักษา 3,808 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

- เสียชีวิตสะสม 197 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถนน บ้านห้วยคุ้ม หมู่ 5 ซอย 15 สำรวจการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ 9 ซอย 7 สำรวจถนน บ้านดอนแค หมู่ 6

      รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 ม.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 450 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 435 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 15 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 27,402 ราย

- รักษาหายแล้ว 22,960 ราย

- กำลังรักษา 4,245 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 197 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ