Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทางนโยบาย 5 ส.

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ทำกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทางนโยบาย 5 ส. ณ วัดบ้านหนองหว้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 18-02-2562 ] Hits:1

เทศบาลตำบลขามใหญ่เคลื่อนที่

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ ศาลากลางบ้าน บ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง มีบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

[ 18-02-2562 ] Hits:3

เทศบาลตำบลขามใหญ่เคลื่อนที่

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง มีบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

[ 15-02-2562 ] Hits:5

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ