นายปัญญา กัลป์ตินันท์

นายกเทศมนตรี

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ รุ่นที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 17-09-2563 ] Hits:21

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563" ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำไฮใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ สนามกีฬา SML บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 11-09-2563 ] Hits:22

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ (สมัยที่สาม)

     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 28-08-2563 ] Hits:32

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ