นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของการรับสมัครเลือกตั้งฯ ให้ทราบอย่างละเอียด โดยมี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

[ 08-02-2564 ] Hits:217

ประชุมการซักซ้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดการประชุมเพื่อทำการซักซ้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-02-2564 ] Hits:328

ประชุมนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เปิดการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถ และมีความโปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

[ 08-01-2564 ] Hits:316

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ