นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

๔ พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)

     ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

[ 04-05-2564 ] Hits:43

ทำความสะอาดตลาดดอนกลางกำจัดเชื้อโควิด-19

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจความเรียบร้อย และชี้แนะมาตรการวิธีการรับมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ตลาดดอนกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-05-2564 ] Hits:60

ทำความสะอาดคลองเปปะ บ้านนาคำ

     วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ บ้านนาคำ เพื่อทำความสะอาด เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ ที่กีดขวางทางน้ำไหลในลำคลองเปะปะ ณ บ้านนาคำ หมู่ที่15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-04-2564 ] Hits:23

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ