Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

นายกฯ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ ณ ซอยนาคำ 23 หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ (ตามคำร้อง)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ ณ ซอยนาคำ 23 หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน (ตามคำร้อง) เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

[ 11-05-2565 ] Hits:10

นายกฯ ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายบุญมั่น สายนะรา รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ดังนี้ - ซอยนาคำ 20 บ้านเลขที่ 87 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 - ซอยนาคำ 16 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 - ซอยนาคำ 13 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15

[ 10-05-2565 ] Hits:7

นายกฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม รายนางสาว ประยงค์ ขาววงศ์ 95/2 บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

[ 09-05-2565 ] Hits:12

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรป้องกันและรักษาโรคโควิด-19

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยงานสารบรรณและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 20-04-2565 ] Hits:22

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:157

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:233

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ