นายปัญญา กัลป์ตินันท์

นายกเทศมนตรี

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืององค์แรก ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ลูกหลานชาวอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดอุบล รวมใจจัดพิธีบวงสรวงสดุดี แห่เครื่องยศเจ้าเมือง วางขันหมากเบ็งและรำถวายมือ ณ อนุสาวรีย์เจ้าคำผงทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 10-11-2563 ] Hits:8

ยินดีต้อนรับหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลขามใหญ่ (โอนย้าย)

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายนเรนทร์ คณานิตย์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โอน(ย้าย) นายวีระ พรวานิชพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลเทพวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 02-11-2563 ] Hits:26

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563

     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เป็นประธานโครงการงานประเพณีลอยกระทง และ นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ ,นางงามบานไม่รู้โรย (ผู้สูงอายุ) ...

[ 31-10-2563 ] Hits:16

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ