นายปัญญา กัลป์ตินันท์

นายกเทศมนตรี

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสุเมธ สุทธิหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-06-2562 ] Hits:6

รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุเมธ สุทธิหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ส่งโอนย้าย นายสุทธนา ประดับวิทย์ ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักปลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 18-06-2562 ] Hits:4

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานที่ร่วมโครงการครั้งนี้ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุบลราชธานี, ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

[ 13-06-2562 ] Hits:42

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ