นายปัญญา กัลป์ตินันท์

นายกเทศมนตรี

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

ประชุมนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เปิดการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถ และมีความโปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

[ 08-01-2564 ] Hits:20

การแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับสถานศึกษา เทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปี 2563

     วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-12-2563 ] Hits:37

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ขามใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 18-12-2563 ] Hits:30

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง
  3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
  1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ