นายปัญญา กัลป์ตินันท์

นายกเทศมนตรี

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 24 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ...

[ 24-01-2563 ] Hits:8

พิธีพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ฯ

     วันที่ 23 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-01-2563 ] Hits:12

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ "รุ่นที่ 1"

     วันที่ 15 มกราคม 2563 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปี 2563" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักและยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-01-2563 ] Hits:17

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ