สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศ/คำสั่ง
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

สำรวจและแก้ไขซ่อมแซมถนน บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3

     วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมถนนเพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวกในพื้นที่ บ้านก้านเหลือง ม.3 และได้สำรวจถนนในเขตพื้นที่บ้านก้านเหลือง ม.3 มีถนนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่มีที่ระบายน้ำซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้นำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

[ 28-09-2564 ] Hits:2

ตรวจสอบแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งขยะ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 26 ซอย 14

     วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 26 ซอย 14 เพื่อจะได้นำปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

[ 28-09-2564 ] Hits:4

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 ก.ย. 64

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 ก.ย. 64 - ติดเชื้อเพิ่มอีก 138 ราย - ติดเชื้อในพื้นที่ 121 ราย - ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 17 ราย - ยอดผู้ป่วยสะสม 16,715 ราย - รักษาหายแล้ว 15,609 ราย - กำลังรักษา 980 ราย - ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5...

[ 28-09-2564 ] Hits:2

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 ก.ย. 64

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 ก.ย. 64 - ติดเชื้อเพิ่มอีก 42 ราย - ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย - ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 9 ราย - ยอดผู้ป่วยสะสม 16,577 ราย - รักษาหายแล้ว 15,557 ราย - กำลังรักษา 895 ราย - ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4...

[ 27-09-2564 ] Hits:4

  1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ