Hot News :

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

       แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ในอดีตถูกขุดทำลายเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการตั้งถิ่นฐาน การสร้างหมู่บ้านจัดสรร การขยายตัวของชุมชนเมืองอุบลราชธานี และการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ มีเพียงพื้นที่ภายในวัดบ้านก้านเหลืองที่ยังไม่ถูกรบกวน กรมศิลปากรร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันขุดค้นศึกษาและจัดแสดงหลุมขุดค้นเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสำหรับท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป

       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะวัดบ้านก้านเหลือง เทศบาลตำบลขามใหญ่ และกรมศิลปากร ได้ดูแล อนุรักษ์ และเสริมความมั่นคงหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นจนอยู่ในสภาพดี แม้ว่าจะจัดแสดงมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม มีการสร้างอาคารคลุมหลุม ปรับภูมิทัศน์รอบหลุมขุดค้นให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวเยี่ยมชม บริเวณหลุมขุดค้นมีการจัดนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่นิทรรศการจะมีสภาพค่อนข้างเก่า อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้ก่อสร้างอาคารหอพิพิธภัณฑ์วัดบ้านก้านเหลืองหลังใหม่ที่ด้านข้างหลุมขุดค้น ปัจจุบันยังไม่มีการจัดแสดงใดๆ

       ทางวัดได้ก่อสร้างอาคารถาวรต่างๆ บนเนินดิน โดยเฉพาะอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป พระเกจิ รวมถึงรูปเคารพอื่นๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะ นอกจากนั้น เนินดินบางส่วน (ด้านทิศตะวันออก) ยังอยู่ในความครอบครองของเอกชน มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เพื่อการค้าและอยู่อาศัย การก่อสร้างอาคารดังกล่าว (ทั้งของวัดและเอกชน) อาจทำให้หลักฐานทางโบราณคดีใต้ดินเสียหายจากการตอกเสาเข็ม

***ผู้สนใจสามาถเข้าเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีภายในวัดบ้านก้านเหลืองได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ