Hot News :

สวนสัตว์อุบลราชธานี

วันจันทร์, 01 พฤศจิกายน 2564 21:26

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

       สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่เขตป่าสงวนดงฟ้าห่วน มีพื้นที่จำนวน 1,217 ไร่ ได้มีการกำหนดจุดเด่นของสวนสัตว์ คือ Jungle Park หรือการนำเอาสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าภายในพื้นที่ โดยใช้การอนุรักษ์ และหาผลประโยชน์จากสภาพพื้นที่ป่าแบบลดการทำลายสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุด

       จัดแบ่งส่วนแสดงสัตว์ เป็น 10 ส่วนแสดง ประกอบด้วย

 1. ส่วนจัดแสดงสัตว์กีบไทย
 2. ส่วนจัดแสดงกีบต่างประเทศ
 3. ส่วนจัดแสดงสิงโตแอฟริกา
 4. ส่วนจัดแสดงสิงโต
 5. ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว
 6. ส่วนจัดแสดงสิงโตขาว
 7. ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน
 8. ส่วนจัดแสดงเสือดำ-ดาว
 9. ส่วนจัดแสดงสัตว์ทุ่งแอฟริกา
 10. ส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก (มินิซู)

       นอกจากนี้ สวนสัตว์อุบลราชธานี ยังมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาให้เกิดการบูรณาทางกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นสำคัญ พัฒนาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มี 2 ประเภทกิจกรรม คือ

 1. ประเภทไป-กลับ 1 วัน
 2. ประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-831 9311 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ทุกวัน หรือ https://www.facebook.com/eduubonzoo/

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ