รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคาร, 16 พฤศจิกายน 2564 16:32

    ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ดังรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง สังกัดกองการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา

• พนักงานจ้างตามทั่วไป •

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ อัตรา

- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ อัตรา

โดยบุคคลที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พศ. ๒๕๖๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ