Hot News :

สร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ณ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12

วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567 11:34

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายสถิตย์ กวางทอง 174 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 90 ปี

2. นางตุ้ม เวชสวัสดิ์ 49 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 90 ปี

3. นางนิตยา บัวขาว 131/1 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 92 ปี

4. นายผา ประทีปทอง 207 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 90 ปี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ