Hot News :

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลขามใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567 14:18

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานในพิธี) ,นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลขามใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านก้านเหลือง บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ