Hot News :

บุญกฐินประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒

วันอาทิตย์, 05 พฤศจิกายน 2566 14:27

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมทำบุญต่อยอดกฐิน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคีของชาติและท้องถิ่นคงให้คงอยู่สืบไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ