ประกาศให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562

วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 15:28

      ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (กองคลัง) 045-475051 ต่อ 109 หรือเว็บไซต์เทศบาลตำบลขามใหญ่ www.khamyaiubon.go.th

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ