ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับเทศบาลตำบลขามใหญ่

วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 13:45

      ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับเทศบาลตำบลขามใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 614,900.00 บาท

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 23 ส.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามรายละเอียด ติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-475051-3 ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ