Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 16:00

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามใหญ่ (จัดตั้งใหม่) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,225,100 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 22 สิงหาคม  2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,100 บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ