การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2564 13:13

      ตามที่ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 062-0065157 ,045-475051 ต่อ 109 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ