ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2564 10:54

      ตามที่ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้รวมคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความรู้การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับแยกตามตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-475051-2 (สำนักปลัด) หรือติดต่อช่องทางเพจ เทศบาลตำบลขามใหญ่ https://www.facebook.com/KhamyaiUbon.go.th/

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ