ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

วันศุกร์, 08 มกราคม 2564 14:20

      ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2540 เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ‼️ ที่ดินแปลงใดที่เจ้าของที่ดินทอดทิ้งปล่อยให้ที่ดินรกร้างไม่ทำประโยชน์ ถ้าเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินทอดทิ้งติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทอดทิ้งติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี ทางราชการอาจขอให้ศาลสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และมีผลให้ที่ดินตกเป็นของรัฐได้ ฯ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ