ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563 10:33

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามใหญ่ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑ (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑.จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นรับบำนาญประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้)

๒.ไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๓.เป็นผู้ที่เกิดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔ - ๑ กันยายน ๒๕๐๕

๔.มีภูมิลำเนา - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ