การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563 15:25

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ