รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563 13:08

      ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ดังนี้

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-4547-5051-2 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ https://www.facebook.com/KhamyaiUbon.go.th/

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ