รายงานผลการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตําบลขามใหญ่ ประจำปี 2563

วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 11:27

      รายงานผลการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตําบลขามใหญ่ ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ