การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563 16:11

      ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ