โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (พร้อมใบสมัคร)

วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 14:32

      ด้วยงานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดโครงการหลักสูตร "โรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ขามใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเสริมสร้างคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจและยอมรับส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลขามใหญ่เปิดรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ รุ่นที่ 1/2563 สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน (หมู่บ้านละ 2 ท่าน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โทรศัพท์ 045-475053 หรือ คุณสุกฤตา 086-6528144 และ คุณอาคม 085-6345087

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ