(บทคัดย่อ) เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป"

วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 08:55

      นางสาวสุธาสินี กุลเกตุ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป" โดยใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจน้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ