ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม พัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง คำนวนและตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 1

วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 13:30

      นางเยาวรัตน์ บุญยัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม พัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง คำนวนและตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 1" ซึ่งนำมาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ