ผลการจัดประสบการณ์รูปแบบเล่นปนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 13:07

      นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ชุติมา ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์รูปแบบเล่นปนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2" ซึ่งนำมาเผยแพร่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ