Print this page

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561 13:17

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน