ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ #บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และมีกิจกรรมบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ออกให้บริการประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านหนองมะนาว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 ก.ค. 64

- ติดเพิ่มอีก 224 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 10 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 214 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 2,707 ราย

- รักษาหายแล้ว 1,094 ราย

- กำลังรักษา 1,596 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 14 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 17 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยมอบหมายให้ นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่, นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลขามใหญ่ นำโดย นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อคำแนะนำชาวบ้าน และดำเนินการพ่นยากำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 ก.ค. 64

- ติดเพิ่มอีก 216 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 17 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 199 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 2,483 ราย

- รักษาหายแล้ว 1,055 ราย

- กำลังรักษา 1,412 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

- เสียชีวิตสะสม 16 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 ก.ค. 64

- ติดเพิ่มอีก 142 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 12 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 130 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 2,267 ราย

- รักษาหายแล้ว 1,035 ราย

- กำลังรักษา 1,216 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- เสียชีวิตสะสม 16 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยมอบหมายให้ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ 16 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลขามใหญ่ นำโดย นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อคำแนะนำชาวบ้าน และดำเนินการพ่นยากำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเอื้ออาทรและบ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยมอบหมายให้ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านนาดูน หมู่ที่ 26 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 ก.ค. 64

- ติดเพิ่มอีก 131 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 16 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 115 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 2,125 ราย

- รักษาหายแล้ว 916 ราย

- กำลังรักษา 1,195 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 15 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยมอบหมายให้ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านหัวดูน หมู่ที่ 21 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 22

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ