ข่าวกิจกรรม

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกให้บริการประชาชนดังนี้ - เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมงานไฟฟ้าและเข้าตัดต้นไม้ช่วยเหลือประชาชน หมู่บ้านอนันตา, หมู่ที่24 บ้านดงคำอ้อ,หมู่ที่13 บ้านหนองบัว, หมู่ที่16 บ้านนาดูนน้อย, หมู่ที่14 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคุ้ม , หมู่ที่18 บ้านดอนกลาง, หมู่ที่10 บ้านขามใหญ่, ซ่อมแซมถนนลงยางมะตอยเส้นบ้านด้ามพร้า-ดอนยูง,หมู่ที่4 บ้านด้ามพร้า,หมู่ที่10 บ้านขามใหญ่,ลงหินคลุก หมู่ที่15 บ้านนาคำ ***เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งที่ 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ภาพ#งานป้องกันฯ ทต.ขามใหญ่

     วันที่​ 15​ ตุลาคม​ 2562​ เทศบาลตำบลขามใหญ่​ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ​และประสิทธิผลการปฏิบัติการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ​ (โบนัส)​ สำหรับพนักงานเทศบาลประจำปี​ พ.ศ. 2562​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่​ อำเภอเมืองอุบลราชธานี​ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และปลัดฝ่ายปกครอง อำเภอกุดข้าวปุ้น มาร่วมผูกแขนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ที่ทำให้ภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยดี ณ ศาลากลางบ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 10 มกราคม 2562 นายบรรลุชัย มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" เพื่อให้คนในชุมชนนั้นรู้จักคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 2 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์ อุทกภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อย "คาจิกิ" ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี สาเหตุอันเนื่องมาจากพายุระดับ 3 โซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อย "คาจิกิ" โดยมีมวลน้ำจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร ไหลมาสมทบ ทำให้ราษฎรได้รับรับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหายและส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่จึงร่วมมือร่วมใจรณรงค์ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เศษไม้ เศษสิ่งปรักหักพัง ที่มากับมวลน้ำ เพื่อลดปัญหามลภาวะขยะเน่าเสีย ณ ศาลากลางบ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่และอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการที่ประสบอุทกภัย เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ชั้น 1 อาคารหลังใหม่ (สำนักปลัด) โทร.045-475053/ 093-3233823 / 095-7955310

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกให้บริการประชาชนดังนี้ -เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ลงพื้นที่ส่งน้ำเพื่ออุปโภคให้ผู้ประสบภัย หมู่ 24 บ้านดงคำอ้อ -เจ้าหน้าที่งานกองช่างได้เข้าซ่อมแซมงานไฟฟ้า หมู่ 11 บ้านหนองปลาปาก, หมู่ 26 บ้านห้วยคุ้ม, หมู่ 24 บ้านดงคำอ้อ,หมู่ 25 ซอยเทคโน,หมู่ 22 บ้านโชคเมือง, หมู่ 23 บ้านวนารมย์,หมู่ 5 บ้านห้วยคุ้ม,หมู่ 20 บ้านดอนแค,หมู่ 17 บ้านหนองมะเขือ -เจ้าหน้าที่งานกองช่างออกซ่อมแซมถนนเส้นหนองหว้า-โชคเมือง,เส้นดอนแค-ขามใหญ่ -เจ้าหน้าที่งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณวัดก้านเหลือง หมู่3 บ้านก้านเหลือง ***เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งที่ 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ภาพ#งานป้องกันฯ ทต.ขามใหญ่ ข่าว#วรรณิษา ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกให้บริการประชาชนดังนี้ -เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ลงพื้นที่ส่งน้ำเพื่ออุปโภคให้ผู้ประสบภัย หมู่ 24 บ้านดงคำอ้อ -เจ้าหน้าที่งานกองช่างได้เข้าซ่อมแซมงานไฟฟ้า หมู่ 11 บ้านหนองปลาปาก, หมู่ 26 บ้านห้วยคุ้ม, หมู่ 24 บ้านดงคำอ้อ,หมู่ 25 ซอยเทคโน,หมู่ 22 บ้านโชคเมือง, หมู่ 23 บ้านวนารมย์,หมู่ 5 บ้านห้วยคุ้ม,หมู่ 20 บ้านดอนแค,หมู่ 17 บ้านหนองมะเขือ -เจ้าหน้าที่งานกองช่างออกซ่อมแซมถนนเส้นหนองหว้า-โชคเมือง,เส้นดอนแค-ขามใหญ่ -เจ้าหน้าที่งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณวัดก้านเหลือง หมู่3 บ้านก้านเหลือง ***เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งที่ 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ภาพ#งานป้องกันฯ ทต.ขามใหญ่ ข่าว#วรรณิษา ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

     วันที่ 17 กันยายน 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้ นายสุเมธ สิทธิหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มอบสิ่งของให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนยูง ม.12 ,บ้านนาคำ ม.15,บ้านหัวดูน ม.21 ตำบลขามใหญ่ และขอขอบพระคุณผู้มีน้ำใจที่ให้สิ่งของมาช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่

     วันที่ 17 กันยายน 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่แก้ไขถนนเสียหาย ถนนด้ามพร้า - ดอนยูง มีหมู่บ้านดังนี้ หมู่ 12 บ้านดอนยูง, หมู่ 26 บ้านนาดูน เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีให้พื่น้องชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความสะดวกเหมือนเดิมต่อไป

     วันที่ 17 กันยายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ พื้นที่ดำเนินงานบ้านนาดูนน้อย ม.16,บ้านหนองเค็ง ม.2,บ้านหัวคำ ม.8,บ้านโชคเมือง ม.22,บ้านหนองหว้า ม.9,สถานที่วัดบ้านหัวคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ยืนยันสิทธิ/รับลงทะเบียนรับเบี้ยรายใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลขามใหญ่ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เวลาดำเนินการ 08.00-15.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านขามใหญ่ ม.1,บ้านขามลุ่ม ม.10,บ้านดอนแค ม.6, บ้านดอนแค ม.20 สถานที่ ศาลากลางบ้าน ม.6 หรือ บ้านขามใหญ่ วันที่ 17 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านนาดูนน้อย ม.16,บ้านหนองเค็ง ม.2,บ้านหัวคำ ม.8,บ้านโชคเมือง ม.22,บ้านหนองหว้า ม.9,สถานที่วัดบ้านหัวคำ วันที่ 18 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านก้านเหลือง ม.1,บ้านวนารมย์ ม.23,สถานที่วัดบ้านก้านเหลือง วันที่ 19 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านดอนกลาง ม.18,บ้านนาคำ ม.15,บ้านหนองปลาปาก ม.11 สถานที่วัดหนองปลาปาก วันที่ 20 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านดอนกลาง ม.25,บ้านด้ามพร้า ม.4,บ้านนาอุดม ม.19 สถานที่วัดบ้านด้ามพร้า วันที่ 23 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านหนองไผ่ ม.14,สถานที่ศาลากลางบ้าน ม.14 วันที่ 24 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านห้วยคุ้ม ม.5,บ้านนาดูน ม.26 สถานที่ศาลากลางบ้าน ม.5 วันที่ 25 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านดอนยูง ม.12,บ้านดงคำอ้อ ม.24 สถานที่ศาลากลางบ้าน ม.24 วันที่ 26 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านหัวดูน ม.21 สถานที่อนามัยหัวดูน วันที่ 27 กันยายน 2562 พื้นที่ดำเนินงานบ้านหนองมะนาว ม.7,บ้านหนองบัว ม.13,บ้านหนองมะเขือ ม.17 สถานที่ศาลากลางบ้านหนองบัว

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ