Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 เมษายน 2563 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย และนายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

     ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ✅ เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน✅ พกหน้ากากผ้า พกเจลล้างมือ กินร้อนช้อนส่วนตัว ปลอดภัยไร้ COVID-19 ไม่กินอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที ด้วยความปราถนาดีจาก เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นายปัญญา​ กัลป์ตินันท์​ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ประธานสภา​ สมาชิกสภา​ หัวหน้าส่วนราชการ​ อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ​ (วาตภัย)​ จำนวน​ 94 ราย​ ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่​ อำเภอเมืองอุบลราชธานี​ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 29 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 24 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 23 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 15 มกราคม 2563 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปี 2563" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักและยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความสนุกสนานของเด็กๆ ณ หอประชุมเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี •คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563• "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

     วันที่ 10 มกราคม 2563 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับมอบแก่ประชาชน ทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ