Print this page

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 ก.ย. 64

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 14:08

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 73 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 43 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 30 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 16,198 ราย

- รักษาหายแล้ว 15,202 ราย

- กำลังรักษา 877ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- เสียชีวิตสะสม 119 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่