Print this page

สำรวจสภาพและแก้ไขปัญหา บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3

     วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในจุดต่างๆ เช่น ถนนชำรุด ไฟฟ้าสาธารณะไม่สว่าง ตัดต้นไม้/กิ่งไม้สาธารณะ รวมถึงบริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย และการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น

ในเวลาต่อมาคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พื้นที่บ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 3 / ราย นางปราณี ศาลาน้อย เกิด 01/01/2477 อายุ87บ้านเลขที่ 6/2 ม.3 สาเหตุการป่วย เส้นเลือดตีบในสมอง เป็นโรคอัมพฤกษ์ ครึ่งซีก ข้างขวา นอนติดเตียงมา 10ปี อาศัยอยู่กับลูกสาว หลาน รวม 3 คน