สำรวจสภาพและแก้ไขปัญหา บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 25

     วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 25 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในจุดต่างๆ รวมถึงบริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ ภาษีป้าย และการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น

ในเวลาต่อมาคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พื้นที่บ้านดอนกลางหมู่ที่ 25 จำนวน 2 จุดประกอบด้วย

1.ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนกลาง

2.ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน สูงอายุและมีความพิการ นายสุคนธ์ มหานิล อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 25

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ