ประชุมนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เปิดการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถ และมีความโปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ