Print this page

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืององค์แรก ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ลูกหลานชาวอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดอุบล รวมใจจัดพิธีบวงสรวงสดุดี แห่เครื่องยศเจ้าเมือง วางขันหมากเบ็งและรำถวายมือ ณ อนุสาวรีย์เจ้าคำผงทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี