โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 24 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ