โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ "รุ่นที่ 1"

     วันที่ 15 มกราคม 2563 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปี 2563" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักและยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ