Print this page

ประเมินประสิทธิภาพ​และประสิทธิผลการปฏิบัติการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ​ (โบนัส)​ สำหรับพนักงานเทศบาลประจำปี​ พ.ศ. 2562

     วันที่​ 15​ ตุลาคม​ 2562​ เทศบาลตำบลขามใหญ่​ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ​และประสิทธิผลการปฏิบัติการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ​ (โบนัส)​ สำหรับพนักงานเทศบาลประจำปี​ พ.ศ. 2562​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่​ อำเภอเมืองอุบลราชธานี​ จังหวัดอุบลราชธานี