Print this page

มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลขามใหญ่

     วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อุบลราชธานีเขต 1 พรรคเพื่อไทย มอบหมายให้ นายมวลชน กัลป์ตินันท์ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีหมู่บ้านดังนี้ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12,บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ,บ้านหัวดูน หมู่ที่ 21 และบ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี