โครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่ใส่ใจสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

     วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการ "เทศบาลตำบลขามใหญ่ใส่ใจสุขภาวะผู้สูงอายุประจำปี 2562" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้สุงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ