โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า มาให้ความรู้ การฝึกอบรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ