Print this page

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา 118 ปี เทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดิน"

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา 118 ปี เทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดิน" เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เมืองอุบลราชธานีให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี