โครงการป้องกันภัยธรรมชาติ และอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2562

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันภัยธรรมชาติ และอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนและผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อเตรียมการและซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย โดยมีวิทยากรและคณะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 และเทศบาลนครอุบลราชธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และรู้จักการระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ