Print this page

ประชุมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว

   วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประชุมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี