ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสุเมธ สุทธิหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุเมธ สุทธิหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ส่งโอนย้าย นายสุทธนา ประดับวิทย์ ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักปลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานที่ร่วมโครงการครั้งนี้ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุบลราชธานี, ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

   วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เปิดประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยนาย ปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

   วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ (อดีตปลัดเทศบาลตำบลสนม) สู่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมส่วนราชการขามใหญ่ (สภากาแฟ) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศบาลตำบลขามใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหน่วยในเขตพื้นที่ขามใหญ่ ประชุมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกยุงลายและปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่วนราชการขามใหญ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ