ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสุดารัตน์ วามสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาลตำบลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุวาตภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามคำร้องขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง

     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำปากห้วยวังนอง (ฝั่งวัดมงคลโกวิธาราม) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่วนราชการขามใหญ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศูนย์ราชการถนนคลังอาวุธและรอบสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมเวทีประชาคม การขับเคลื่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า มาให้ความรู้ การฝึกอบรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา 118 ปี เทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดิน" เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เมืองอุบลราชธานีให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ