ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 13 เมษายน 2562 นายปัญญา กัลปฺ์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2562 มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 11 เมษายน 2562 หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ต้อนรับ นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้ามาเยี่ยมชมการซ้อมรำขบวนแห่สงกรานต์สี่แผ่นดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม เรื่องการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในการ จำนวน ๒๔๘ รายการ โดยประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) กำหนดการรับลงทะเบียนพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มเปิดประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นั้น

   เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตรวจพบว่าครุภัณฑ์ตามประกาศการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ราชการ จำนวน ๒๔๘ รายการ มีความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด จึงขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดข้างต้น และยกเลิกกระบวนการอื่นๆ ทั้งหมด

   2 เมษายน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

   วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 26 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วม "วัน อปพร." ประจำปี 2562 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัล อปพร. ดีเด่นระดับชาติ 1 ราย ได้แก่ นายสอน นาคำ ณ ศูนย์ OTOP CENTE อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ลานทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ลานขวัญเมือง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ