คำขวัญ

 “ชุมชนเมืองใหม่  ขามใหญ่พัฒนา  สวนพฤษศาสตร์ลือเลื่อง ก้านเหลืองโบราณสถาน เล่าขานสวนสัตว์ดงฟ้าห่วน”

 

Logo Khamyai

 

สัญลักษณ์ต้นมะขาม    เป็นนามที่ใช้เรียกตำบล  ขามใหญ่

สัญลักษณ์ดอกบัว        เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและยังเป็นที่ยึดมั่น ของประชาชนที่ยึดหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงตามสายกลางเสมือนดอกบัวที่โผล่เหนือผิวน้ำ

 

 

อ่าน 1227 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017