รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ - สนามบินเล็ก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗

     รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ - สนามบินเล็ก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบ

รายชื่อผู้ชนะ

อ่าน 61 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017