งานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียน เทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 18 กันยายน 2558 นายบรรลุชัย มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานปิดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียน เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ หอประชุมเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 697 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017