ประชุมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายบรรลุชัย มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้โอวาทและพบปะพูดคุย เกี่ยวกับกฎระเบียบวิธีปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่

อ่าน 735 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017